Welkom in de Tierlantuin

Een gezonde en groene omgeving voor een gelukkig lerend kind.

Zelfontdekkend
In de Tierlantuin leren de kinderen nadenken over hun werk.
Men leert ze op onderzoek gaan om iets te creëren waar ze fier op zijn.

Uit eigen interesse
In de Tierlantuin willen we de kinderen inspireren en motiveren om zelf initiatieven te leren nemen.

Samen leren
Gelijkwaardigheid en samenwerken is in de Tierlantuin essentieel.
De kinderen leren van elkaar en van hun omgeving en de omgeving leert van de kinderen.

Welkom